Sunday, October 17, 2010

Selamat Datang ke blog Sayang Melaka

Kenali dan Sayangi Melaka Bandaraya Warisan Dunia UNESCO. Blog Sayang Melaka memaparkan segala-galanya mengenai Melaka!

Welcome to Sayang Melaka Blog (Love Malacca). Know and love Malacca World Heritage City UNESCO. Sayang Melaka Blog will covereverything about Malacca!