Monday, October 18, 2010

Info: Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya

Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya (MPHTJ) akan menjadi bandar raya pintar dari segi pentadbiran, perkhidmatan dan perekonomian.


MPHTJ menjadi majlis perbandaran keempat diwujudkan di negeri ini selepas Majlis Perbandaran Alor Gajah (MPAG), Majlis Perbandaran Jasin (MPJ) dan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah (MBMB).
Peri
sytiharan itu, menjadikan MPHTJ sebagai PBT yang ke-147 diwujudkan di negara ini.


MPHTJ yang mempunyai keluasan 14.293 hektar itu meliputi 24 peratus kawasan daerah Alor Gajah, 36 peratus kawasan daerah Jasin dan 40 peratus kawasan daerah Melaka Tengah, kini didiami kira-kira 114,732 penduduk
.